akcyza e-papierosy

Akcyza na e-papierosy: jest zielone światło rządu

Opublikowano: 17 października 2017

Płyn do elektronicznych papierosów oraz tzw. wyroby nowatorskie będą opodatkowane akcyzą, podobnie jak tradycyjne wyroby tytoniowe – przewiduje przyjęty przez rząd 17 października br. projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.

“Płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie mają być opodatkowane akcyzą od 1 stycznia 2018 r. Oznacza to, że produkty te będą traktowane tak samo jak tradycyjne wyroby tytoniowe – zostaną objęte obowiązkiem banderolowania, potwierdzającym ich legalne pochodzenie oraz lepszą kontrolą państwa nad ich produkcją, przemieszczaniem się i sprzedażą” – poinformowało w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów Centrum Informacyjne Rządu.

Zgodnie z informacją CIR, celem tych działań ma być zapewnienie wyższych standardów ochrony zdrowia, zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów oraz zapobieganie nielegalnemu przywozowi różnych substancji do Polski.

Zdaniem rządu używanie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich – nieopodatkowanych akcyzą – odbywa się kosztem konsumpcji tradycyjnych wyrobów tytoniowych, opodatkowanych akcyzą. Dlatego, jak wyjaśniono, niezbędne jest analogiczne traktowanie pod względem podatkowym substytutów tradycyjnych wyrobów tytoniowych.

“Akcyzą zostanie objęty płyn do papierosów elektronicznych (bez względu na zawartość w nim nikotyny) oraz wyroby nowatorskie, które są substytutem tradycyjnych wyrobów tytoniowych, zawierających w swoim składzie tytoń do palenia (wyrób nowatorski jest podgrzewany przy użyciu specjalnego urządzenia w celu uwolnienia aerozolu zawierającego nikotynę)” – napisano.

Stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych ma wynieść 50 gr za każdy jego mililitr. CIR tłumaczy, że wyznaczając tę wielkość wzięto pod uwagę poziom opodatkowania stosowany przez kraje unijne. Z kolei stawka akcyzy na wyroby nowatorskie wyniesie 141,29 zł za każdy ich kilogram i 31,41 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.

Ministerstwo Finansów liczy na to, że pobór akcyzy od płynów do e-papierosów i produktów nowatorskich pozwoli zasilić budżet kwotą 100 mln zł rocznie.

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
1500 razy mniej
Jej autorem jest jeden z najwybitniejszych badaczy p...
akcyza
Zjednoczone Emiraty Arabskie wprowadziły od 1 paździ...
Nikogo nie dziwi już akcyza na papierosy i alkohol....