Jak zmyć pestycydy z owoców? Radzą naukowcy

jak zmyć pestycydy

Skutecznym sposobem na dokładne usunięcie pozostałości pestycydów z powierzchni owoców jest wymoczenie ich w roztworze sody oczyszczonej – twierdzą naukowcy z University of Massachusetts w USA. Swoją pracę opublikowali w piśmie „Journal of Agricultural and Food Chemistry”.

Jak wyjaśnia dr Lili He, główna autorka badania, standardową procedurą oczyszczania owoców z zanieczyszczeń jest mycie pod bieżącą wodą, jednak w przypadku niektórych środków ochrony roślin to nie wystarcza. „Część tego typu związków jest wchłaniana przez owoce i warzywa, co uniemożliwia ich usunięcie przy użyciu najpowszechniejszych metod oczyszczania” – czytamy w Gazecie Wyborczej.

W badaniu zespół Lili He analizował dwa typy pestycydów – tiabendazol (fungicyd, który potrafi przenikać przez skórkę owocu do jego wnętrza) oraz fosmet (związek owadobójczy). Do doświadczeń wykorzystano jabłka.

Naukowcy myli zanieczyszczone owoce czystą wodą z kranu, wodnym roztworem sody oczyszczonej (1 proc.) oraz środkiem wybielającym zatwierdzonym przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska. Jest on stosowany standardowo przez producentów owoców i warzyw, by usuwać z powierzchni zbiorów resztki pestycydów.

Roztwór sody oczyszczonej był najskuteczniejszy w zmniejszaniu ilości pestycydów zawartych w jabłkach. Po trwającej kilkanaście minut kąpieli usunięto 80 proc. tiabendazolu i 96 proc. fosmetu. Mycie jabłek wodą z kranu lub roztworem wybielacza (przez dwie minuty) było mniej skuteczne.

W 2009 r. w piśmie „Food Research International” pojawił się duży raport indyjskich uczonych, w którym ustalono,że zwykłe mycie np. jabłek pozwala na zmniejszenie organicznych związków fosforanu (wśród nich są m.in. lindan, heksachlorobenzen, pirymifos metylowy czy wreszcie cieszący się złą sławą DDT) tylko o 30 do 50 proc.

Najlepsza okazała się słona woda –  roztwór 10-proc. roztwór chlorku.

Niektórzy zalecają mycie warzyw i owoców w obu wodach – zakwaszonej i zasolonej (najpierw w kwaśnej) przez dwie-trzy minuty. Potem zaś przepłukanie ich zwykłą zimną wodą.

Więcej: wyborcza.pl