zwolnienie pracownika bez wypowiedzenia

Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika w trybie dyscyplinarnym?

Opublikowano: 10 czerwca 2022

Czy wiesz, kiedy pracodawca może zwolnić pracownika bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym? Sprawdź, jakie mogą być tego konsekwencje.

Większość osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, spotkało się z określeniem zwolnienia dyscyplinarnego. To najgorszy możliwy scenariusz na zakończenie kariery w firmie. Jak powszechnie wiadomo nieznajomość prawa szkodzi, dlatego przygotowaliśmy opracowanie najważniejszych informacji dotyczących “dyscyplinarki”

Tak naprawdę, nie jest wcale tak łatwo otrzymać tak zwany “wilczy bilet”. Aby pracodawca zdecydował się rozwiązać umowę w takim trybie, muszą zaistnieć konkretne przesłanki. Temat ten jest dobrze znany kadrowym, ponieważ każdy specjalista kończący kurs kadry i płace, zostaje przeszkolony ze znajomości przepisów prawa pracy.

Dlaczego dobrze jest wiedzieć, kiedy pracodawca ma prawo skorzystać z takiego trybu zwolnienia? Ponieważ, jeśli zostało ono zastosowano w sposób niesłuszny, pracownik może odwołać się do sądu pracy. Od momentu otrzymania dokumentu wypowiedzenia jest na to 21 dni.

Na drodze sądowej pracownik może ubiegać się o przywrócenie do pracy oraz odszkodowanie. Sytuacje, które mogą być przyczyną do natychmiastowego rozwiązania umowy, wcale nie należą ani do częstych, ani do oczywistych przypadków.

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych

Pierwszą przesłanką ku zwolnieniu pracownika w trybie dyscyplinarnym, może być ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych przez niego. Przepis ten należy odpowiednio interpretować.

W jakich sytuacjach możemy mówić ciężkim naruszeniu podstawowych obowiązków? Kiedy z przyczyn nieuzasadnionych oraz bez uprzedniego poinformowania pracodawcy, pracownik nie pojawia się przez pewien czas w pracy.

Jak wiadomo, należy o swoich nieobecnościach zawsze informować pracodawcę. W przeciwnym wypadku może to zostać potraktowane jako przesłanka do rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym.

Również w sytuacji, gdy pracownik dopuścił się kradzieży w miejscu pracy, zniszczył mienie pracodawcy, albo wykorzystywał sprzęt służbowy do własnych celów, może stać się to właściwą przyczyną zwolnienia bez wypowiedzenia.

Utrata uprawnień do wykonywania zawodu

Jeśli pracownik z własnej przyczyny stracił uprawnienia, które są niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku, również może zostać zwolniony w trybie natychmiastowym.

W tym zapisie szczególnie istotne jest fakt, że do utraty musi dość w wyniku zawinienia pracownika.

Przykładem, który dobrze to ilustruje, jest utrata prawa jazdy w wyniku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Pracownik, który w taki sposób utracił niezbędne uprawnienia, może zostać zwolniony bez wypowiedzenia.

Popełnienie przestępstwa

Pracownik może zostać zwolniony w trybie dyscyplinarnym, jeśli dopuścił się popełnienia przestępstwa, a na obejmowanym stanowisku niezbędne jest posiadanie statusu osoby niekaranej.

W tym wypadku pracodawca nie może zbyt pochopnie działać, ponieważ mowa jest o popełnieniu przestępstwa, a nie byciu oskarżonym o jego popełnienie.

W tym drugim wypadku może dojść do sytuacji, gdzie pracownik zostanie uniewinniony, a w ten sposób “dyscyplinarka” okazuje się niesłuszna i może on dochodzić swoich praw przed sądem pracy.

Konsekwencje dla pracownika

Co tak naprawdę stanie się, kiedy pracownik zostanie zwolniony w trybie dyscyplinarnym? Temat ten budzi wiele wątpliwości. Niejednokrotnie pojawiają się pytania dotyczące wypłaty czy naliczenia emerytury. Jak rzeczywiście wygląda sytuacja osoby zwolnionej w ten sposób, jakie skutki przyniesie?

Zwolniony pracownik wciąż może zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, jednak nie przysługuje mu w takim wypadku prawo do zasiłku. Dyscyplinarka nie odbiera prawa do otrzymania w przyszłości emerytury, podobnie sprawa wygląda w przypadku wynagrodzenia za przepracowany okres – pracownik powinien otrzymać pieniądze za przepracowany czas.

Nie ma obowiązku, aby poruszać ten temat w trakcie przyszłych rozmów o pracę. Jednak należy liczyć się z tym, że informacja o zwolnieniu w trybie natychmiastowym jest umieszczana w świadectwie pracy, a co za tym idzie, przyszły pracodawca dowie się o tym zdarzeniu, kiedy otrzyma dokumenty.

Otrzymując wypowiedzenie w trybie dyscyplinarnym należy zwrócić uwagę czy został zachowane właściwe dla tego dokumentu wymagania. Pracodawca ma czas od popełnienia czynu, który ma być przyczyną do rozwiązania umowy w ten sposób. Wypowiedzenie powinno zostać przekazane z zachowaniem formy pisemnej.

Pracodawca zobowiązany jest umieścić poprawne dane osobowe pracownika, pieczęć zakładu lub własne firmy. Dokument musi zawierać informacje o trybie rozwiązania umowy oraz wskazać uzasadnienie tejże decyzji. Każde wypowiedzenie musi zawierać informację o możliwości odwołania się od niego do sądu pracy. Dokument powinien zawierać podpis pracownika.

Tagi: ,

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
Słowacja samochodem
Słowacja to kraj, który jest...
błąd lekarski
Jeśli lekarz lub personel medyczny zawini, możemy starać się...
rynek pracy w Łodzi
Bezrobocie w Polsce od dłuższego czasu pozostaje na...
24/7 drive
24/7 drive, czyli były 1todr...
o czym pamiętać wyjeżdżając na wakacje
Na tegoroczne wakacje wiele osób czekało z ogromnym wytęskni...
Nowe artykuły
Intensywny tryb życia, pośpiech i różnorodność miejsc, w jak...
Wstęp do tematu leczenia depresji i zaburzeń lękowych oraz w...
Rozważając implanty zębowe, pamiętaj, że to nie tylko koszto...