KONTAKT

e-mail: redakcja@sprawnypo40.pl

Adres korespondencyjny:
Redakcja sprawnypo40.pl
skr. poczt. nr 80
00-905 Warszawa