KONTAKT

e-mail: redakcja@sprawnypo40.pl

Dziennikarze: Szymon Sitarz, Błażej Zadrożny, Jarosław Cieśla
Reklama, PR: Aleksander Kastner

adres korespondencyjny:
Redakcja sprawnypo40.pl
skr. poczt. nr 80
00-905 Warszawa

siedziba redakcji:
ul. Elekcyjna 29B/19
01-123 Warszawa
tel. 504 338 517