sieci fitness zmowa

UOKiK: największe polskie sieci fitness i operator Multisport stworzyły kartel?

Opublikowano: 29 czerwca 2018

UOKiK wszczął postępowanie przeciwko 17 przedsiębiorcom, w tym operatorom klubów Calypso, Fabryka Formy, Zdrofit, Fitness Platinium, Fitness Academy.. Pyta też, czy największe sieci fitness w Polsce i operator pakietów Multisport stworzyły kartel, który podzielił rynek i utrudniał działalność innym firmom. 

Kary do 2 mln zł grożą również menadżerom zaangażowanym w ewentualne naruszenie.

W 2017 r. UOKiK, w asyście Policji przeprowadził przeszukania w siedzibach sieci fitness oraz w biurach Benefit Systems, największego w Polsce operatora pakietów sportowo-rekreacyjnych (oferuje m.in. kartę Multisport).

Zebraliśmy wówczas dowody, które wskazują, że siedemnastu przedsiębiorców mogło zawrzeć porozumienia ograniczające konkurencję. Kluby fitness mogły m.in. podzielić między sobą rynek, w ten sposób, że wspólnie ustaliły, w których rejonach Polski będą działały – mówi prezes UOKiK Marek Niechciał.

Z punktu widzenia konsumenta podział rynku mógł oznaczać, że np. w Gdańsku nie były otwierane kluby Fabryki Formy, a w Poznaniu kluby Calypso. W konsekwencji konsumenci mogli znajdować się w gorszej sytuacji, niż gdyby rynku nie podzielono.

UOKiK podejrzewa również, że uczestnicy zmowy ustalili, że uczestniczące w zmowie kluby nie będą współpracowały z rywalami Benefit Systems, np. z OK System, który oferuje na rynku pakiety konkurencyjne wobec kart Multisport. Takie działania mogły sprzyjać ochronie silnej pozycji Benefit Systems na rynku pakietów sportowo-rekreacyjnych, stawiać pracodawców szukających alternatywy dla usług Benefit Systems w gorszej sytuacji, a jednocześnie pozbawiać konsumentów używających pakietów innych niż Multisport dostępu do lubianych przez siebie klubów.

Zdobyte przez nas dowody mogą świadczyć o udziale w zmowie siedmiu menadżerów firm. Dlatego po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na prowadzenie postępowania także przeciwko osobom fizycznym. Grozi im kara do 2 mln zł. Z kolei maksymalna sankcja, którą możemy nałożyć na spółkę to 10% jej obrotu. Przedsiębiorcy i osoby zarządzające firmami mogą uniknąć wysokich sankcji ubiegając się o status „świadka koronnego” UOKiK w ramach programu łagodzenia kar. Z programu można skorzystać pod warunkiem współpracy z UOKiK oraz dostarczenia dowodów lub informacji dotyczących istnienia zmowy – mówi prezes UOKiK.

Odpowiedzialność menadżerów firm za zmowy rynkowe funkcjonuje w Polsce od 2015 r., samo postępowanie prowadzone jest natomiast zarówno na podstawie przepisów polskich, jak i unijnych.

Nie są to jedyne działania UOKiK prowadzone w ostatnim czasie na rynku fitness. W 2017 r. Urząd rozpatrywał również wniosek o zgodę na koncentrację, która miała polegać na przejęciu przez Benefit Systems kontroli nad siecią Calypso. Po zastrzeżeniach Urzędu przejmująca spółka wycofała wniosek o zgodę na koncentrację.

Przedsiębiorcy, przeciwko którym UOKiK prowadzi postępowanie:

AM Classic (Wrocław)
Baltic Fitness Center (Warszawa)
Bartosz Gibała Platinium (Kraków);
Benefit Partners (Warszawa)
Benefit Systems (Warszawa)
Calypso Fitness (Warszawa)
EFC (Warszawa)
Fabryka Formy (Dąbrowa)
Fitness Academy sp. z o.o. (Warszawa)
Fitness Academy sp. z o.o. SKA (Wrocław)
Fit Invest (Warszawa)
Fitness MCG (Warszawa)
Fitness za rogiem (Dąbrowa)
Jupiter Sport (Wrocław)
Platinium Wellness (Kraków)
Warsaw Health and Fitness Center (Warszawa)
Zdrofit (Warszawa)

Urząd prowadzi program pozyskiwania informacji od anonimowych sygnalistów, m.in. od byłych i obecnych pracowników firm naruszających prawo. Jeżeli ktoś wie o niedozwolonym porozumieniu, może zawiadomić UOKiK pod numerem telefonu 22 55 60 500 lub adresem sygnalista@uokik.gov.pl.Wszystkie dane na temat programu dla sygnalistów znajdują się na stronie konkurencja.uokik.gov.pl.

W 2017 r. było to prawie 3 miliony osób korzystających z klubów fitness. Nie zawsze kupują wejściówki, czy karnety bezpośrednio w klubie, korzystają również z pakietów sportowo-rekreacyjnych. Są one często oferowane pracownikom przez pracodawców jako świadczenie motywacyjne. Pracodawca zawiera wówczas umowę z operatorem pakietów, który pełni rolę pośrednika między pracodawcą i jego pracownikami a klubem fitness.

Źródło: www.uokik.gov.pl

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *