stereotypy
Kiedy człowiek pierwotny, wychodząc ze swojej jaskini, spotyka...